a
Trường THPT Yên Phong
a
tiết học thư viện

tiết học thư viện

  • 02/04/2014
cô Lê Thị Hiền - giáo viên bộ môn Địa lý của Trường đang cùng học sinh học tiết học thư viện về Biển Đảo Việt Nam. Với Tiết học trên Thư viện có đầy đủ các phương tiện nghe nhìn giúp cho học sinh hứng thú hơn trong học tập và học sinh dễ hiểu hơn.
 Tin tức:
thư viện thông minh